Culture in Court

Van november 2004 tot mei 2007 werkte ik aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aan het onderzoek met de werktitel ‘Cultuur in juridische zaken’. In het geval van rechtszaken waar culturele achtergronden van allochtone rechtzoekenden mogelijk een rol spelen, kan in de praktische gang van zaken meer mis gaan dan anders. Diverse omstandigheden zoals de ‘culturele sensitiviteit’ van de betrokken advocaten, het rechtsgebied waarop de zaak speelt, de gekozen strategie, het type advocaat, de gevoeligheid van rechters voor het culturele argument, het karakter van de (kamer van de) rechtbank etc, zijn factoren die van invloed zijn op het opmerken of doorwerken van culturele achtergronden. In het onderzoek reconstrueerde ik vijf rechtszaken aan de hand van dossier-onderzoek en interviews met de betrokken advocaten, rechters en partijen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak en is in juni 2007 verschenen. Het rapport met de titel Gelet op de cultuur. Reflectie op de relevantie van culturele achtergronden van etnische minderheden in de Nederlandse rechtspraktijk is in hard-copy aan te vragen en als pdf te downloaden. Het rapport staat ook op de pagina Files.

In het Nederlands Juristenblad van 1 december 2006 schreef ik in verband met het onderzoek een artikel met de titel ‘De rechter als ‘cultuur-switcher’. Over de acceptatie van culturele argumenten via open begrippen.’ Ook dit artikel staat op de Files pagina.

A first publication in English about the role and influence of the cultural background of ethnic minorities in legal cases is called Dutch Judges Deciding Multiculural Legal Cases (see the Files page). Another publication (in Dutch, with Beatrijs Volker) called ‘Fair Trial of Fear Trial’ appeared in February 2008 in Trema – Tijdschrift voor de rechterlijke macht (see the Files page).

  • Archives

  • Categories