Alevi Cem

Since 1998 I investigate the alevis, alevism and the cem ceremony, especially the moment or ritual of ‘making peace’. I understand this ‘peace making’ as a specific manifestation of the particular rules, ‘law’ in legal anthropological terms, of the alevi community. I started the research when I worked at the Law School of the University of Amsterdam.

Publications in Dutch are “Eigen gedingen, overheidsrechtspraak en de valkuil van de analogie” in ‘Rechtspraak van buiten’, het liber Amicorum voor Freek Bruinsma, 2010, “Schoon schip maken als rechtspraak op de alevitische cem”, in 2002 in the Dutch Law and Society Journal ‘Recht der werkelijkheid’, no. 2 pp 5-19, and “Cemrechtspraak als formeel-informele manier van conflictoplossing onder alevitische Turken”, which is published in the RIMO volume 2003 (RIMO= Law of Islam and the Middle East), in which the central question was whether Islamic law could be incorporated in European systems of law. (All publications can be downloaded from the Files page.)
At the law and Society congress ‘Law and Society in the 21st Century’ in July 2007 in Berlijn I presented the paper ‘Religious Law versus State Law: The Case of the Turkish Alevis’. The article based on this paper is published in the online journal ‘Law, Social Justice and Global Development (LGD).

Onlangs is de documentaire ‘Wacht op mij, galg’, over een hotelbrand in 1993 in Sivas, door de Nederlandse Moslim Omroep uitgezonden. De documentaire is nog via het web te bekijken.

Ik heb in opdracht van HAK.DER samen met Exacom gewerkt aan een Nederlands-Turkse CD-rom waarin kort en bondig wordt uitgelegd en geïllustreerd (foto’s, video, muziek) wat alevieten doorgaans zoal geloven, wat hun feestdagen en rituelen zijn en waarin op relevante punten wordt aangegeven wat verschillen zijn met de orthodoxe stromingen binnen de islam. De CD-rom is vooral bedoeld voor het ‘middenkader’ van Nederlanders die vanwege hun functie regelmatig met mensen uit Turkije in aanraking komen. De informatie is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten, maar is op een algemeen niveau geschreven.
De CD-rom, verschenen in 2004, is bedoeld om de kennis van Nederlanders te vergroten over de diversiteit van mensen uit Turkije en moslims in het algemeen. Nog te vaak worden ‘Turken’ of ‘moslims’ over één kam geschoren. De CD-rom maakt duidelijk dat dat niet terecht is.
De CD-rom is onder de naam Alevilik verkrijgbaar. Voor informatie over prijzen en bestelwijzen kunt u met mij contact opnemen.

  • Archives

  • Categories